Auteursrecht

Op foto’s van artiesten kan het auteursrecht van fotografen of de artiest van toepassing zijn. Overname van foto’s, logo’s, teksten etc. zonder schriftelijke toestemming is in strijd met het auteursrecht. Schending van het auteursrecht is in Nederland een misdrijf en kan worden bestraft, dan wel via rechtswege verdedigd worden.

We trachten zo veel mogelijk de rechten van derden te eerbiedigen. Het blijft echter mogelijk dat er materiaal op de website staat waarop desondanks rechten van derden rusten. Mochten wij hierin verbeteringen kunnen aanbrengen dan horen wij dat graag van rechthebbende teneinde een en ander te kunnen corrigeren.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen. BekendeArtiesten.nl accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Zowel voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Adformatie Groep BV is verstrekt als voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van BekendeArtiesten.nl. De website kan links bevatten naar websites van derden en BekendeArtiesten.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Deze website houdt door middel van statistieken het aantal bezoekers bij en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.